GMI

PROFIL SPOLOČNOSTI

Naša spoločnosť bola založená v roku 1999. Svoje podnikateľské aktivity vyvíja v týchto základných oblastiach:

  • poradenstvo organizačné, účtovné, finančno-ekonomické
  • private equity investície
  • krátkodobé špekulatívne investície
  • správa pohľadávok
  • činnosti realitného developéra

Uvedené aktivity zabezpečujeme naším profesionálnym tímom pozostávajúcim z kmeňových zamestnancov ako aj externých špecialistov a renomovaných právnych kancelárií.

 

Základné údaje o spoločnosti:

Deň zápisu do OR 19.11.1999
Zapísaná do Obchodného registra  OS Prešov, oddiel Sro,  vložka 11904/P
Sídlo Kukorelliho 60, 066 01 Humenné
IČO 36 463 833
Spoločníci Ing. Ivan Gondor
Monika Kačurová
Konateľ Ing. Ivan Gondor
Základné imanie 35.200.000 SKK

 

 

 

 
Copyright © 2008 GMI, ekonomický servis